Szanujemy własność intelektualną

SkribiArt buduje społeczność Artystów na zasadach poszanowania praw autorskich. Nie zgadzamy się na naruszanie praw autorskich. Artyści są zobowiązani do przesyłania dzieł, które w żaden sposób nie naruszają praw autorskich, osobistych, praw do wizerunku, praw do prywatności ani żadnych innych praw jakiejkolwiek osoby lub strony trzeciej, ani nie naruszają prawa.

Jeżeli na witrynie SkribiArt stwierdzisz naruszenie Twoich praw autorskich,
prosimy o pisemne zgłoszenie

Naruszenie praw autorskich przez Artystę, będzie skutkowało usunięciem konta oraz wszystkich prac Artysty z witryny SkribiArt.

Prośba o usunięcie materiałów z witryny SkribiArt

Prosimy o wypełnienie poniższego formularza – zgłoszenia o naruszeniu praw autorskich.