Tytuł projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii druku 3d do wykonywania przestrzennych struktur ognioodpornych, akustycznych oraz estetycznych”.

Źródło finansowania: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014–2020
Oś Priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: ProjektyB+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Całkowita wartość projektu: 7.971.054,71 zł
Dofinansowanie: 5.555.727,24 zł
Termin realizacji: 2019 – 2021
Projekt dotyczy prowadzenia badań przemysłowych i prac rozwojowych, których rezultatem będzie innowacyjna drukarka wykorzystująca technologię druku 3D do wykonywania elementów wykończenia wnętrz, elewacji budynków, aranżacji konserwatorskich, informacji wizualnej i reklam o unikatowych walorach: akustycznych, ognioodpornych i dekoracyjnych. Rezultatem realizacji projektu będzie nowy produkt, nie występujący w takiej postaci na rynku. Celem przeprowadzonych prac B+R będzie opracowanie technologii druku i materiałów pozwalających na wytwarzanie na drodze przyrostowej paneli elewacyjnych i ściennych dla architektury, aranżacji konserwatorskich, informacji wizualnej i reklamy o właściwościach akustycznych, ognioodpornych i dekoracyjnych. Rezultatem projektu mogą być zainteresowane: firmy budowlane ocieplające budynki, pracownie architektoniczne i plastyczne produkujące wyroby dekoratorskie, firmy projektujące i wykonujące panele akustyczne, firmy świadczące usługi druku 3D, firmy reklamowe, firmy przemysłu ceramicznego, uczelnie i placówki badawcze, architekci, projektanci, konserwatorzy dzieł sztuki, akustycy.